Kirkebyggekomitteen

I faderens sønnens og den hellige ånds navn

Den Etiopiske ortodokse tewahdo kirken i Norge st. Gebriel og helige Teklehaimanot som ble grunnlagt i 1995 har med guds vilje tilbødd tjenester til troende i ulike midlertidlige leielokaler i 20 år. Likevel har ikke kirken hatt anledning til å forbedre og utsette tjenesten på grunn av mangel på lokale. For å finne en varig løsning har kirkensgeneralforsamling og vår biskop fader abune Elyas Gebreegziabher har bestemt til å stifte en kirkebyggskomitte i henhold til artikle 12. nummer 18 av kirkes regel. Kirkebyggkomitten inneholder åtte medlemer som ble valgt 22. mars 2013. Komittensmål er enten å bygge eller å kjøpe en kirke som er egnet til alle årstider, og som har stor nok kapasitet til det stadig økende medlemtallet.

Kirkebyggkomittens første oppgave var å førske på mulighetene til enten å kjøpe eller bygge kirke. Dette ble grunnlaget for hovedoppgaven. Noen av tiltakene som ble iverksatt:-

 • Å videreføre kunskap om kirkebyggen, slik at troende blir dedikert til det

 • Å dane en god relasjon med den Norskekirken, staten og andre organasasjoner

 • Å gjennomføre vellykkede og koordinerte pengeforsamlinger

 • Å iverksette et ryddig og ansvarlig pengeforsamlingssystem

 • Komittensjobb er blitt klart og åpent for deltagelse til troende

 • Komitten har lyktes slik at vi får flytte og bruke den kirken vi holder til i dag altså majorstuen kirke

 • Det er blitt lagt et nytt design og plan til å bygge eller kjøpe kirke

 • Det er blitt førsket på mulighetene til finansiellestøtte blant annet angående banklån

Den andre oppgaven av kirkebyggkomitten fokuserer på å finne frem en kirkelokale eller en tom plass til salgs. Dermed jobber/søker komitten intens både på internett og personlig. Våre ingenerør espesielt tar dette oppdraget. Noen av tiltakene som ble satt under denne delen:-

 • Etter vår forspørsel/anmodning til byrådet om en tom plass til kirkebygg, ble to mulige plasser pekt; likevel ble plassene tatt til andre foremål

 • Vi har tatt kontakt med kirkelig fellesråd og Oslos biskop for å få støtte til å skaffe et fast lokale. Dette samarbeidet skal vi fortsette med.

 • Det er blitt flere runder med diskusjoner med blant annet Vår Fader Abune Elias biskop for vest europa og Sørlige Afrika, Ole Christian Kvarme Oslos biskop, Robert Wright kirkeverge, kirkelig fellesråd, og andre statlige og private organisasjoner. Diskusjonene har vært til fordel i videre arbeidet.

 • komitten har førsket på nye arbeidsmetoder som er allerede i bruk i 2017

Generelt er det kirkemedlemene som tjenstegjør i ulike avdelinger av kirkebyggkomitten. Avdelinger og personer som er i komitten er nevnt nederst. Om det er nødvendig kan antall komittemedlemer øke over tid. Alle avdelinger i kirkebyggkomitten raporterer til åtte styremedlemmer. Styremedlemene igjen raporterer videre til kirkensrådet, kirkens generalforsamling og bispedømme to ganger i året.

Avdelinger i kirkebygg komitten, hoved oppgaver, ansvarlige personer

Avdeling

Hoved Oppgave

Ansvarlige personer

leder

Sekretarieatet

hovedoppgaven er å lede, å skaffe flere frivillige til komitten og å lage rapporter. Den omfatter styreleder, vise styreleder og sekretær

Teklu Abate, Tewassen Teshome, Daniel Abebe

Teklu Abate

tekluchurch@gmail.com

93644054

Komunikasjon

Å lede alle slags komunikasjon, å gi orentering om komittens arbeid til kirkemedlemer og å motta nye nyttige ideer

Leoul Alemayehu, Gedion Melesse

Leoul Alemayehu

leulalemayehu@gmail.com

91139611

Pengeforsamling

Å samle inn penger fra kirkemedlemmer, frivillige og organisasjoner

Sosina Habtemariam, Fikru Hussien, Getachew Bekele, Fantaw Tesema

Sosina Habtemariam

sosinabn@gmail.com

99479730

Regnskapsfører

Å sette opp system for pengebruken, å raportere og sørge for en ansvarlig bruk av penger

Dawit Shawel

Dawit Shawel

shawelus@yahoo.com

48354625

Finans

Å sette inn komittenspenger i banken, og å dekke kostnader som er bestemt av komitten.

Andargachew Seyoum

Andargachew Seyoum

besrat1968@yahoo.com

94785936

Alternative måter

å forhandle med den norske kirken og andre lignende organisasjoner, for å finne andre måter til å skaffe et kirkelokal, og å raportere

Hirut Gebrekidan Damitew, Leoul Mekonnen, Tewasen Teshome, Sosina Habtemariam, Andargachew Seyoum, Daniel Abebe, Teklu Abate

Sosina Habtemariam

sosinabn@gmail.com

99479730

Ariktekter

Å planlegge og tegne plan som bidrar til å bygge eller kjøpe ei kirke; og å raportere

Tatek Fekadu, Daniel Nigussie, Fanuel Gebreyesus, Yishak Bekele, Buruk Haile

Yishak Bekele

yisbek@gmail.com

97592932

prosjektrom

Å førske på ulike områder som kan være til nytte for komitten

Dawit Shawel, Martha Hailu, Meseret Taye

Dawit Shawel

shawelus@yahoo.com

48354625